Browse Sango


a
b
c
d
e
f
g
gb
h
i
k
kp
l
m
mb
mv
n
nd
ng
ngb
ny
nz
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

f


var. dial.v1couperbê tî ... afâExpr.1fragité (être)Engtroubled (be)debeunruhigt (sein)2fravoir peurEngafraid (be)deAngst habenNgbä agä ngangû. Tëtî so, bê tî lo afâ.The buffalo charged. Because of this, he was afraid.fâ (na) ganzâExpr.vfrcirconcire, exciserEngcircumcise, excisedebeschneiden, ausschneidenfâ gô (tî ...)Expr.vfrégorger, abattre (un animal)Engslit throat, slaughter (animal for butchering)deschlachten, töten (ein Tier)fâ këkëExpr.v1frabattre un arbreEngfell a treedeBaum fällen2frscier le boisEngsaw wooddesägenfâ küä tî yângâExpr.vfrse raserEngshavederasierenfâ lë-kôbeExpr.vfrrécolter (le maïs)Engharvest (maize)deernten (Mais)fâ ngbangaExpr.vfrjugerEngjudgedeverurteilenfâ ngbanga na li tî ... aweExpr.frcondamné, inculpé (être)Engconvicted (be)deverurteilt (sein)Fadë lo sâra kânga tëtî afâ ngbanga na li tî lo aweHe will go to prison since he is guilty.fâ ngborôExpr.vfrclaquer le pouce (salutation d'amitié)Engsnap thumbs (greeting of friendship)degegenseitig den Daumen schnippen (intime Begrüßung)fâ selêkaExpr.vfrse marier, épouserEngmarrydeheiratenfâ terêExpr.vfrse suiciderEngcommit suicidedeSelbstmord begehenfâ yâ tîExpr.v1frcasserEngbreakde(zer-)brechen2frtrancherEngslicedeaufschneidenfâ yäkäExpr.vfrtravailler au champ, cultiverEngfarm, cultivatedeFeld bestellen, bebauenfâ yânîExpr.vfrdécouperEngcut updezerschneidenfängö ganzâ tî kôlïExpr.nfrcirconcision (hommes)Engcircumcision (male)deBeschneidung (männlich)kôlï sô afâ selêkaExpr.nfrmariéEnggroomdeBräutigammatânga tî fängö selêkaExpr.nfrmariage (cérémonie)Engwedding (ceremony)deHochzeit (Feier)sûru këkëExpr.vfrfendre le boisEngsplit wooddeHolz brechenwâlï sô afâ selêkaExpr.nfrmariéeEngbridedeBrautyê tî fängö na yâ tî këkëExpr.nfrscieEngsawdeSäge2fendre, ouvrir avec un couteau3trancher4casserfâ lê tî (kârâkö)Expr.vfrdécortiquer (arachides)Engshell (groundnuts)deschälen (Erdnüsse)5tuerkötä këkë (tî fängö na nyama)Expr.nfrmassueEngclub, cudgeldeKnüppel, Schlagstock6traverserfâ lêgëExpr.vfrtraverser la routeEngcross the roaddedie Straße überquerenfâ ngûExpr.vfrtraverser un fleuve ou un marigotEngcross a river or other body of waterdeeinen Fluß überquerenExpr.ndo sô âzo ayeke fâ ngû daä na gerêndofâ küä tî liExpr.v1frse faire couper les cheveux,Engcut (hair)deHaare schneiden,2frse raser la tête, le crâneEngshave headderasierenfâ yâ nîExpr.vfrdiviser, séparerEngdivide, separate (tr)deteilen, trennenfâ yâ nî kêtê kêtêExpr.vfrdécouper, couper en morceauxEngchop into piecesdein Stücke schneidenfâ yâ nî na sîiExpr.vfrscierEngsaw (wood)desägenfängö ganzâ tî wâlïExpr.nfrexcision (femmes)Engexcision (female)deExzision (weiblich)fängö lê (tî) kôbeExpr.nfrmoisson, récolteEngharvestdeErntengôi tî fängö âlê tî kôbeExpr.nfrmoissonEngharvest seasondeErntezeit, Erntesaison
var. de
fâ (gerê, mabôko, etc.)vamputer
fâ (na) ganzâExpr. de1ganzâ 2vEngcircumcise, excisefrcirconcire, exciserdebeschneiden, ausschneiden
fa (yê)v1montrerfa ateneExpr.vfrmontrerEngshowdezeigenfa lêgëExpr.v1frdiriger, guiderEnglead, guidedeführen, leiten2frinstruireEnginstructdeanweisen3frdiriger, conduireEngsteerdesteuernfa lêgë tî nzönîExpr.vfrbien instruireEngtrain someone welldegut erziehenfa lêgë na (bôngbi tî ânyama)Expr.vfrmener, conduire (troupeau)Engherd, tend (cattle, sheep)dehüten (Vieh, Schafe)fa mbëtïExpr.vfrenseignerEngteach, instructdeunterrichten, lehrenfa na gîgîExpr.vfrdéclarer, témoignerEngdeclare publicly, testifydeöffentlich erklären, bezeugenfa na li tî mabôkoExpr.vfrindiquer du doigtEngindicate, point (as with the finger)dezeigen (mit dem Finger)fa pekô tî tënëExpr.vfrrapporter un faitEnggive an accountdeRechenschaft ablegenfa pëmbëExpr.vfrmontrer les dentsEngbare, show (teeth)dedie Zähne zeigen (?)fa sïökpärï na gîgîExpr.vfrconfesser le péchéEngconfess sindeSünde bekennenfa tënëExpr.vfrprêcherEngpreachdepredigenfa tënë naExpr.vfrinformerEnginformdeinformierenfa terêExpr.v1frse présenter, présenter une autre personneEngintroducede(sich/jemand) vorstellen2frse donner des airsEngshow offdesich aufspielenwafängö lêgëExpr.nfrguideEngguidedeFührer2enseignerfängö yê na âkôlïExpr.nfrinitiation (hommes)Enginitiation (male)deInitiation, Einführung (Männer)fängö yê na âwâlïExpr.nfrinitiation (femmes)Enginitiation (female)deInitiierung (weiblich)wafängö (yê)Expr.wa.fa.ŋgɔn1frenseignantEngteacherdeLehrer2frmaîtreEngmasterdeMeisterfa ïrïExpr.vfrnommerEngnamedenennen
fa ateneExpr. defa (yê) 1a-tene 2fa (yê)vEngshowfrmontrerdezeigen
fä ndendëvjouer sur, parier
fâ ngbanga na li tî ...vreconnaître coupable
fâanpreuve, signefâa tî mbênî yê sô ayeke sï ândeExpr.nfraugure, présageEngomendeOmen, Vorzeichen
fadëfa.de1TAMmarqueur.futur2advexprime un court delai entre deux actionsTî kâi kobêla nî, a lîngbi lo gue fadë na danganga.To cure the disease, it is necessary that he go immediately to the hospital.Expr.fadë fadësôfadëfadë fadëExpr.advfrrapide (être)Engfast (be)deschnell (sein)Babâ aîri lo. Lo gä fadë fadë.Father called him. He came rapidly. fadë tî pekôExpr.TAMfrbientôtEngsoondebald, demnächstfadësôcomp.fa.de.soadv1frmaintenantEngnowdejetztKôzonî ï gue na garâ. Fadësô ï yeke gue na yäkä.First we went to the market. Now we are going to the garden.Expr.fadë fadësôfadë2frces jours-ciEngnowadaysdeheutzutageFadësô âwâli apîka gozo töngana tî kôzonî pëpe.Nowadays women don't pound manioc like before.
fadë fadëExpr. defadë 2advEngfast (be)frrapide (être)deschnell (sein)Babâ aîri lo. Lo gä fadë fadë.Father called him. He came rapidly.
fadësôfa.de.socmp.defadë1 1fadëadv1EngnowfrmaintenantdejetztKôzonî ï gue na garâ. Fadësô ï yeke gue na yäkä.First we went to the market. Now we are going to the garden.Expr.fadë fadësôfadë2Engnowadaysfrces jours-cideheutzutageFadësô âwâli apîka gozo töngana tî kôzonî pëpe.Nowadays women don't pound manioc like before.
fafadëfa.fa.deadvtout de suite, immédiatementA lîngbi lo gä fafadë!He must come immediately!
fafadësôfa.fa.de.soadvtout de suite, immédiatementA nînga pëpe. Lo kûi fafadësô.It hasn't been long. He just died.
famïinfamille, parenté
fambele???népervier
fânînfois, suivie d'un numérofânî mîngiExpr.nfrplusieurs fois, souventEngmany times, oftendemehrmals, oftfânî ôkoExpr.advfrune foisEngoncedeeinmalFadë ï kûi gï fânî ôko.We will only die once.
fandaränorgueil, vanité
fängö ngbanganjugement
fängö-yäkäfa.ŋgɔ.ya.kanagriculture
farânganfranc, argent
farânzinfrançais
fêenfɛ̰ɛ̰unspec. var. offîon
femba???nfaim
fenêterefɛ.nɛ.tɛ.ɾɛnfenêtre

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >