tënë1Frnparole, sujetEngword, subjectExpr.fa tënëfaExpr.kîri tënëkîriExpr.mä tënëExpr.sâra tënësâratënë tîExpr.au sujet deconcerningtënë tî bêExpr.opinion, sentimentsopinion, feelingstënë ague ndêExpr.les opinions se diffèrenthave divergent opinions