n1feuExpr.këkë tî wâkëkëExpr.zä wâ1gi këkë (tî) wâExpr.vfrchercher des fagotsEngfetch (firewood)de(Brennholz) holengürü tî wâExpr.nfrfuméeEngsmokedeRauchkä tî wâExpr.nfrbrûlureEngburndeVerbrennungkëkë-wâExpr.kɛ.kɛ.wanfrbois de chauffeEngfirewooddeHolzscheit, Brennholzkêtê lê tî wâExpr.nfrétincelleEngsparkdeFunkekötä wâ tî lëkëngö taExpr.nfrfour de potierEngpotter's kilndeTöpferbrennofenmëngä wâExpr.nfrflammeEngflamedeFlammetîngo wâExpr.v1frraviver un feuEngfan a firedeFeuer entfachen2frsemer la pagailleEngstir up troubledeUnruhe stiftenwâ tî bëkpäExpr.nfréclairEnglightningdeBlitzwâ tî dädäExpr.unspec. var. ofdädänfrcourantEngelectricitydeStrom, Elektrizitätyê tî pëngö wâ tî ândaoExpr.nfrsouffletEngbellowsdeBlasebalg2chaleurndo amû wâ mîngi.il fait chaudit`s hotndo ayeke wâil fait chaudit's hotExpr.yeke wâyeke1ndo-wâExpr.n1frchaleurEngheatdeHitze2frtemps chaudEnghot weatherdeheisses Wetter3brûlant (en parlant d'un plat au feu) (être)