ngû1Frneau, rivièreEngwater, streamkötä ngûExpr.nlac, fleuvelake, riverlê tî ngûExpr.surface de l'eauwater surfaceli tî ngûExpr.sourcespringngû apîkaExpr.il pleutit's rainingngû îngöExpr.mersea, oceanngû lavuExpr.mielhoneyngû tî lêExpr.larmestearsngû tî pêrëExpr.roséedewngû tî terêExpr.spermespermngû tî yângaExpr.salivesalivakötä ngû îngöExpr.nmerocean