bubavFrngâcher, detruire; etre en panneEngruin, spoiled, brokenbuba maseka wâlïExpr.vprendre la virginitétake a young woman's virginitybuba ngoExpr.vprovoquer un avortementabort a babybuba yâExpr.nprovoquer un avortementabort a babybuba yâ tiExpr.vPerturber