vûkovar. dial.vôko1Frnêtre noir, sombreEngbe black, darkNdo avûko awe.Il fait déjà nuitIt's already dark out2Frnêtre saleEngbe dirtyavûko sïönîExpr.1adjtrès salevery dirty2très sombrevery dark