Frnfeu, chaleurEngfire, heatndo ayeke wâil fait chaudit's hotndo amû wâ mîngi.il fait chaudit's hotExpr.këkë tî wâkëkëExpr.zä wâ1wâ tî bëkpäExpr.éclairlightningwâ tî dädäExpr.unspec. var. ofdädäcourantelectricity