kôbenFrnnourritureEngfoodExpr.fängö âlê tî kôbeExpr.lê tî kôbekôbe tî SeigneurExpr.nSainte Cènethe Lord's Supperkôbe tî gozoExpr.nboule de maniocball of prepared manioc