1le / lɛn1visagelê na lêExpr.frvis-à-visenface to face, one on onedepersönlich, gegenüberlê tî wâExpr.n1frbraiseenembers, live charcoaldeGlut2frenferenhelldeHöllena gbe lê tîExpr.***fren présence deenin the presence ofdein Gegenwart vonAgbôto wanzï nî na gbe lê tî juge.They dragged the thief into the presence of the judge.na lê tîExpr.***fren face de, devantenin front ofdevorLo ke yanga na lê ti patron tî lo.na lê tî âzoExpr.advfrpubliquementenin publicdeöffentlichLo pîka wâlï tî lo na lê tî âzo.Il a battu sa femme publiquement.He beat his wife in public.2œilTênë apîka li tî lo. Lê tî lo avûko.bozö tî âlê tî kokoraExpr.nfrcarquoisenquiverdeKöcherkêtê lê tî wâExpr.nfrétincelleensparkdeFunkelê akpêngbaExpr.frréveillé, vigilant (être)enawake, alert (be)dewach/wachsam (sein)Lo längö pëpe. Lê tî lo âkpêngba.He did not sleep. He was awake.lê avûkoExpr.fravoir le vertigeendizzy (be)deschwindlig werdenLo nyön sämba gbii lê tî lo avûko.He drank booze until he was dizzy.lê tî yangöExpr.nfrhameçonenfishhookdeHakenna lê tî ...Expr.frà ... avisenin ... opinionde... Meinung nachNa lê tî âwanganga, a yeke tî nyön mânga pëpe.In the opinion of doctors, one should not smoke.ndö tî lêExpr.nfrfrontenforeheaddeStirnsâra lêExpr.v1frcligner (des yeux)enblinkdeblinzeln2frfaire un clin d'œilenwink (eye)dezwinkerntëngbïngö tî mabôko na lê tî mabôkoExpr.nfrpoignetenwristdeHandgelenkyângâ tî lê tî kokoraExpr.nfrpointe de flècheenarrow headdePfeilspitzeExpr.sïönî yorö tî zîa na lê tî kokorasïönîyorözîa13surfacefûru2Expr.nfrécumeenfoamdeSchaumkötä lê nîExpr.nfrlargeurenwidthdeBreitekötä lê tî ngûrivière largewide riverlê nî akono mîngi pëpeExpr.frétroit (être)ennarrow (be)deeng (sein)lê tî mabôkoExpr.nfrpaume (de la main)enpalm (of hand)deHandflächetöngana lê tî ndüzüExpr.frbleu (être)enblue (be)deblau (sein)Nzorôko tî kötä ngû îngö ayeke töngana lê tî ndüzü.The color of the ocean is blue.yâ tî mabôkoExpr.nfrpaume (de la main)enpalm (of hand)deHandfläche4fängö lê (tî) kôbeExpr.nfrmoisson, récolteenharvestdeErntelê tî këkëExpr.nfrfruitenfruitdeFruchtlê tî kôbeExpr.n1frproduit de la moissonenharvested cropdeErntegut2frgraineenseeddeSamenlê tî kötä ngâgöExpr.nfraubergineeneggplantdeAubergineSolanum melongenangu tî lê tî këkë sô a nyön nîExpr.nfrjusenjuicedeSaftpörö tî lê tî këkëExpr.nfrpeau, pelure (de fruit)enskin (of fruit)de(Obst-) Schale5lê tî mângo.noyau de manguemango pitfâ lê tî (kârâkö)Expr.vfrdécortiquer (arachides)enshell (groundnuts)deschälen (Erdnüsse)lê tî mângoExpr.nfrnoyau de mangueenmango stone, pitdeMangokernlê tî mbûrüExpr.nfrnoix de palmeenpalm nutdePalmnussElaeis guineensislê tî nzöExpr.nfrgrain (de maïs)enkernel (of corn, maize)de(Mais-)Kornlê tî sindiExpr.nfrsésame (graines de)ensesame seeddeSesamsamenSesamum indicumpïkängö lê-kôbeExpr.nfrbattre (la céréale)enthresh, beat (grain)dedreschenpörö tî lê tî kôbeExpr.nfrballeenchaffdeSpreutûku lê tî kâsaExpr.vfrsemer, planterensow, plantdesäen, pflanzenzî lê tî (nzö)Expr.vfrdécortiquer (maïs)enshell (corn)de(Maiskolben) entkernenid.be lê tî ... na ndö tî ...menacerto threatenbeid.bëngo-lêmenacethreatbëngölê tî bongöExpr.nfrtissuenclothdeStofflê tî kokoraExpr.nfrflècheenarrowdePheilvokö lêExpr.nfrpupilleenpupil (of eye)dePupille