Browse Sari

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
u
w
y
z

h


habɛhan.short trousers5.3.1
haa ɔ fɛsi nihello4.2.1.4.1
haaaideowell ! (ideophone), when being alarm3.4.1.34.3.6.4
hahahahaaaideohahahaha3.5.6.4
hamabɛhaman.hammer (loan)6.6.5.36.6.3
hamarin.(hamari) family name of cows9.7.3.1
hararaadj.pure7.5.3.1
hebeeeideosorry (idiophone)4.3.6.4
hebeeeeideowhen being alarmed3.4.1.3
heycall attention (exclamation)3.1.2.3
hoookay3.5.1.7.19.6.3
hoooooideosound of sadness3.4.2.1
hoyeehideowith joy3.5.6.4
huweee, hiyeen.peer (male)9.6.3.8