Browse Sari


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
u
w
y
z

k


ka1bɛkan.barrel, drum (container)6.6.78.2.5.16.7.7
ka21v.refuse, shun4.7.7.53.3.4.22successful (v)6.1.2.7
ka3pl. ofkabi
ka bɛchiv.start again8.4.7.2
ka fɛrɛv.do it again8.4.6.6.1
ka kimfimɛv.purse your lips3.5.6.3
ka lu lintiv.pass through7.2.3.5
ka ŋgerev.wring out8.3.1.5.2
kaa1kaːv.shiver, tremble, shake3.4.2.47.2.1.6.1ŋkawukɛɛti
kaa2káːv.hatch1.6.3.1ŋkawukɛki
kaa3n.barrenness2.6.3.8
kaa4kaːminority of8.1.3.2
kaa5n.young hen6.3.6.1
kaa jo taathree days ago8.4.1.2.2
kaa mboov.draft building plans?6.5
kaa tsɔnɔv.celebrate4.2.2.3
kaachɛv.1plan3.2.1.22guarantee, promise, rendez-vous3.5.1.94.7.5.74.2.1.33pledge6.8.5.2
kaachɛ fieev.pledge3.5.1.9
kaanshɛv.prune (orange trees); prune (a tree)6.2.1.46.2.26.2.1.7
kaanso wu mfɔŋn.traditional council4.6.3.1
kaanyɛv.reseed (corn)6.2.1.1.3
kaaŋ1v.harvest (rice)6.2.1.1.16.2.2
kaaŋ2v.creep1.6.4.11.6.1.7
kaaŋ3kaːŋbɛkaaŋn.1/2elder
kaaŋ4kaːŋv.fry8.3.4ŋkaŋukɛŋgi