Sinabu - English


j


jambangan1bunga, semua jenisflower, (general) incudes all types of flowers1.52semua jenis bungageneral term for all types of flowers1.5.3
jambangan nu runatbunga mataharisunflower1.5.3
jambangan tambirogsej. bungak.o. flower1.5.3