Abjad Sinabu

 

Terdapat 20 huruf dalam abjad ini:

 

a b d e g h i j k l m n o p r s t u w y

 

Bahagian kamus Sinabu ke bahasa Inggeris disusun mengikut abjad mengikut urutan di atas.