Kamus Bahasa Sinabu - Inggeris

 

Penyusun:

Craig Soderberg

© 2019 Craig Soderberg

 

 

Diterbitkan oleh:
SIL International®

Webonary.org

 

 

Kamus edisi laman ini boleh dirujuk sebagai:

Soderberg, Craig (ed.). 2019. Kamus Bahasa Sinabu - Inggeris. SIL International.