Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih

 
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap individu yang telah membantu kamus ini. Kakitangan bahasa, taip, editor, dan pakar teknikal semuanya telah membantu untuk menghasilkan rujukan dalam talian yang berharga ini.