karɩndɩan, 1classroomKarɩndɩɩsɩŋ balɩa nɛ la saa.We built two classrooms.2school year ( p1, p2 etc)Karɩndɩɩsɩŋ baŋmɛɛ lɛ nɛ ŋ hɛ?Which year are you in at school?