nyɩgɛcfchólv1to burn sth./sb, to light a fireNyiniŋ nyɩgɛmɛ fol.The flames licked me and I got burnt.2to lickMá nyɩgɛ yaŋ la.Set fire to the grass.3to bake (pottery only) Ʋʋ nyɩgɛ pupoyee nɛ. He is firing.