ka2v1to remain, leave behindMɩ dʋndʋŋa nɛ ka dɩa lɛ.I was left alone in the house.2to do sth and failLa chɛ piesi la ka.We looked for the sheep but failed to find it.