waasɛcfwaalɛwurisiv1to pour overJoŋ dɩsɩŋ waasɛ miiri la.Pour soup over the rice.2to boilBa chɔ pɩaa nɛ ba wɩwaasɛ.They cooked yam and it is boiling.