alfu na mbokolo mfungateNoseventeen hundred (1700)Alfu na mbokolo mfungate sizinywera mphombe na sigara; haluse nagone kweise.Seventeen hundred [dollars] I used to drink alcohol and [smoke] cigarettes; now I'm sleeping outside.See alternate pronunciation: elfu na mbokolo mfungate.