alfu mbokoloNoone hundred thousand (100,000)Biyashara yangu ni ya alfu mbokolo.My business is worth one hundred thousand [dollars].Biyashara yangu yeresa alfu mbokolo.My business produced one hundred thousand [dollars].Sidura alfu mbokolo kwa miyaka kumi.I've saved one hundred thousand [dollars] in ten years.See alternate pronunciation: elfu mbokolo.