faidaNG51profit(s)Mwaka uno chipata faida nyingi kwe soko.This year we got a lot of profit in the market.Biyashara yangu yaningiziza faida nyingi.My business brings me in a lot of profit.Mwaka uno songezesa faida mwe di kampani dyangu.This year I increased profits in my company a lot.See: kufaidika, kufaidikira, kufaidisha.2gain(s)3benefit(s)Faida ya masomo waiyona unabinda a masomo.The benefit of schooling you see when you finish the schooling.Midarsheni ni miti ina faida kwa wanadamu.Marulas are trees that have benefits for humans.4heirloomHande ya baba ni faida yangu.Grandfather's farm is my heirloom.5opportunity (-ies)Kuishi bandari kuna faida nyingi ya masomo.Living in a city has many opportunities for studies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *