alfu mirongo mnaneNoeighty thousand (80,000)Sizenga nyumba mnane, na kekila nyumba nataga kwa alfu mirongo mnane.I built eight houses, and each and every house I'm selling for eighty thousand [dollars].See alternate pronunciation: elfu mirongo mnane.