hadya nkhuluNG51number two (go)Ali waunga (kwita) hadya nkhulu? -- Naunga (kwita) hadya nkhulu.Ali, do you have to go number two? -- Ha. I have to go number two.2poop