ya mnongoNG5chicken (with black on the back and white on the breast)Nguku aneva ko mgongo ni ntitu na kwe chifuwa ikangala yetangwa ya mnongo.A chicken if on the back it's black and on the chest it's white is called "of leader".