ZaharaNPropZaharaZahara na Salme ni wasaidizi wedi.Zahara and Salme are good helpers.Nguwo za Masala na Zahara sizanikanya.The clothes of Masala and Zahara, I set them out to dry.woman's name