lundu (malundu)NG3denChirichiri kengira mwe di lundu dyake.The warthog went into its den.Sigona mwe di lundu dya simba nechiro.I slept in the den of a lion last night.Kabuga kagona mwe di tuwa siyo mwe di lundu.A rabbit sleeps in a bush not in a den.