hadisi ya maisha (hadisi za maisha)NG51biography (-ies)Hadisi ya maisha ya Wana-Nkhucha sisoma mwe di buku dya Hamadi Ramazani.The biography of Wana-Nkucha I've read in Hamadi and Ramazani's book.Naunga kupata hadisi za maisha ya raisi ywetu.I would like to get the biographies of our president.Naniwandike hadisi za maisha ya maraisi matatu.I'll write the biographies of three presidents.2autobiography (-ies)Hadisi ya maisha yangu ni ntrali.My autobiography is long.Siwandikirwa hadisi ya maisha yangu.I've been written my autobiography. = My autobiography has been written for me.Hamadi na Mesozi wawandika hadisi za maisha yao.Hamadi and Mesozi have written their own autobiographies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *