vyuma va mikowa (chuma cha mkowa)NG4belt bucklesWarsha wetu wadyamanya vyuma va mikowa piya.Our factory makes belt buckles also.