alfu mirongo mishanoNofifty thousand (50,000)Sisigaza alfu mirongo mishano kwa kubinda nyumba ino.I have fifty thousand [dollars] left to finish [paying off] this house.See alternate pronunciation: elfu mirongo mishano.