galama (magalama)NG31agaveGalama dyadyamanyizwa makambalaAgave is made into rope(s).2maguey3aloe veraGalama di sungu lakini ni dawa.Aloe vera is bitter but it's medicine.