BadyuniNG5Bajun(i)Badyuni ni viruwa va Wabadyuni.Bajun are islands of the Bajunis.Badyuni ni kaya va Wabadyuni.Bajun is territory of the Bajuns.