balidiNG5fever(s)Katozwa ni balidi. / Ana baladi.She has a fever.Sitozwa ni balidi. / Nna balidi.I have a fever.Nna balidi ya maleriya.I have a fever from malaria.Wana wano wana balidi.These kids have a fever.Balidi zino zanisumbula.These fevers are bothering me.Nna msaka na balidi.I have the flu and a fever.Una mbwani? -- Nna balidi.What do you have? -- I have a fever.