yangu (-angu)PossPrnNG2/3/51myMayega / Mavindi yangu yaluma.My shoulders / knees hurt.Mikata yangu imema.My aluminum cups are full.Siponkola magutwi yangu.I've pierced my ears.2mineRreri ya Bamira ni yangu.The clan of Bamira is mine.Sofu ino ni yangu; nasafeza kila siku.This file is mine; I'm using it to file every day.Nyumba ino ni yangu.This house is mine.Nkhazu ino ni yangu.This t-shirt is mine.