OqatheniNG5Ogaden Somali tribeOqatheni ni kabila ya Wasomali.Ogaden is a tribe among the Somalis.Oqatheni ni kabila ya Somali.Ogaden is Somali tribe.See: Muoqatheni.