hishimaNG51respectWamsajudira bhoqoro kwa kumwinkha hishima yake.They are bowing to the king to give him his respect.Sajudha ni hishima; ni kama ramsa.Bowing is respect; it's like a greeting.Kama mdyenderwa ni miye, ni vedi nigaluke na hishima.If I am the one visited, it's better that I have respect.See: kwinkha hishima.2dignityMiye si mvere wa kwekweerwa male; nna hishima yangu.I'm not a woman to be screwed freely at all; I have my dignity.