ngisang2ngis2ngisán2inalienable nounngisamngisán2ngis git (ngis2)Englishmy namekabin ngisánle ngisninir i ngisántar ngisántilik ngisutung tari ngisán2.1Bodybody part human

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *