Search results for "खाःङ्‍सा"

खाःङ्‍सा [ᶫkʰaŋ‍sa] adj पुर्ख्यौली ठाउँ heritage place, traditional place (Sem. Domain: 6.5.1.3 - व्‍यक्तिगत जमिनको सानो खण्‍ड, सम्‍पत्ति)