Search results for "खाम्‍‍साङ"

खाम्‍‍साङ [kʰam‍‍saŋ] adj कुशल, सन्च, आनन्द happiness, health, joy (Sem. Domain: 4.7.9.1 - निष्‍पक्ष; 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु; 8.3.3.4 - चम्‍किलो)

खाम्‍‌साङ्‍‌बु [kʰam‍‌saŋ‍‌bu] adj पवित्र, शुभ holy, auspicious (Sem. Domain: 4.9 - धर्म)