Search results for "थुक्‍पु"

थुक्‍पु [tʰuk‍pu] adj बाक्लो dense ex. उनीगीइ गार्क्याङ थुक्पु दु। उनिउँको पछ्यौरा बाक्लो छ। (Sem. Domain: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु; 1.2.2.2 - चट्टान; 2.1.5 - कपाल; 8.3.6.4 - बाक्‍लो; 5.3.9 - पहिरनका शैली, ढाँचा; 5.3 - लुगाफाटा; 8.2.3 - बाक्‍लो; 2.1.4 - छाला; 6.6.1.1 - लुगा; 2.6.1.5 - भावुक प्रेम)