Search results for "पेःजे"

ग्‍याक पेःजे [ᶫg‍jak ᶫpedze] v कर गर्नु to force

ङापेःजे [ŋaᶫpedze] v जप्नु, मन्त्र गर्नु to chants (Sem. Domain: 4.9 - धर्म)

ङेन्‍जेन पेःजे [ŋen‍dzen ᶫpedze] v गिज्याउनु, जिस्किनु to deride, to joke (Sem. Domain: 3.4.2.3.1 - चिढाउनु; 4.3.5.5 - छल गर्नु; 3.2.4.1 - गलत अर्थ लाउनु)

ङोःसी पेःजे [ᶫŋosi ᶫpedze] v चिनजान गर्नु to introduce (Sem. Domain: 3.2.3.3 - गोप्य)

ची ची पेःजे [tsi tsi ᶫpedze] के के गर्नु what to do (Sem. Domain: 3.4.2.5 - अलमलिनु)

छाज्‍यु पेःजे [tsʰadzʲu ᶫpedze] v पिसाब गर्नु to urine (Sem. Domain: 3.4.2.4 - डराउनु)

जीबा पेःजे [ᶫdziba ᶫpedze] v डराउनु to fear
(Sem. Domain: 3.4.2.1.7 - धक्‍का)

तुःक्‍पु पेःजे [ᶫtuk‍pu ᶫpedze] v दु:ख गर्नु to suffer (Sem. Domain: 3.2.4.2 - बुझ्‍न सकिने)

पेःजे [ᶫpedze] v गर्नु to do
(Sem. Domain: 6.8.3.3 - कन्‍जूस; 4.2.6.2 - खेलहरू; 5.4.5 - जिउमा तेलले मालिस गर्नु; 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी; 4.8.4 - शान्‍ति; 6.1.2.3.3 - व्‍यस्‍त; 3.2.5.2 - विश्‍वास नगर्नु; 3.5.1.2.1 - उद्‍घोषण; 4.8.4.6 - पश्‍चात्ताप गर्नु; 9.2.2 - क्रिया बिशेषणहरू; 8.3.2 - बुनोट, रचना; 2.3.1.4 - देखाउनु, देखोस्; 7.3 - चल्‍नु; 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु; 4.8.3.6.5 - जासुस गर्नु; 6.1.2.3.2 - कडा काम गर्नु; 4.8.4.9 - पुन:मिलन; 7.9.4 - मर्मत गर्नु; 7.8.3 - काट्‌नु; 3.5.1.2.8 - जोड दिनु; 7.2.4.1.2 - रेलको लिक; 6.8.2 - दौलत सन्‍चय गर्नु; 4.4.4.1 - दया हुनु; 2.5.6.2 - ज्‍वरो; 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु; 6.8.3.4 - बिन्‍ती गर्नु; 4.8.4.4 - सहमत हुनु; 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु; 6.6.5.2 - फोटोविज्ञान; 7.2.4 - यात्रा; 5.8 - घर व्‍यवस्‍थापन गर्नु; 6.7.9 - यन्‍त्र; 4.3.4 - असल गर्नु; 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु; 8.4.7 - लगातार, टिक्‍नु; 3.5.1.1.4 - थोरै बोल्‍नु; 6.3 - पशु पालन; 4.8.4.7 - क्षमा गर्नु, दिनु; 4.9.2 - अलौकिक; 6.1.2.3.5 - पुरा गर्नु, सिध्‍याउनु; 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु; 4.3.4.2 - मद्दत; 2.2.2 - खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु; 3.5.1.1.1 - कराउनु; 3.3.3.1 - सुझाव; 8.3.7.8.4 - कुहिन नदिनु, सुरक्षित राख्‍नु; 4.8.4.5 - दाबी अस्‍वीकार गर्नु, साँचो ठान्‍नु; 6.9.6 - बिमा; 6.8.9.3 - पैसा बलपूर्वक प्राप्‍त गर्नु, खोस्‍नु; 4.3.4.8 - अपहरण्‍; 4.1.3.1 - पहिलो चोटिको भेट; 2.6.6.1 - मार्नु; 4.2.8 - ठट्टा (चुट्किला); 6.6.2.1 - धातु झिक्‍न भुईं खन्‍नु; 2.6.2 - संभोग सम्‍बन्‍धहरू; 7.9.3 - बिगार्नु; 6.2.1 - बढिरहेको बाली; 2.2.8 - दिसा गर्नु, दिसा; 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु; 3.4.1.1 - मन पर्नु, माया गर्नु; 6.8.2.7 - कमाउनु; 3.3.2.1 - सहमति दिनु; 6.1 - काम; 7.2.6.2 - दमन गर्ने काम; 2.3.1.1 - हेर्नु; 6.1.2.5.1 - सम्‍मेलन आयोजना गर्नु; 6.5.1 - भवन; 3.2 - सोच्‍नु; 3.5.1.2 - बिषय बारे छलफल; 3.5.1.4 - अरूहरूसित बोल्‍नु; 7.2.5.1 - पहिले जानु; 6.8.7 - हिसाब गर्नु; 2.6.1.2 - विहे; 2.6.1.5 - भावुक प्रेम; 6.6.4 - सीप, कला; 2.3.1.2 - पहरा दिनु (हेर्नु); 3.3.1.2 - चुन्‍नु; 6.8.1 - धन हुनु; 6.2.7 - किसानहरू)

फ्रेकेन लाःम पेःजे [pʰreken ᶫlam ᶫpedze] v भेट्ने बाटो गर्नु, समय मिलाउनु time set for meet (Sem. Domain: 4.2.1.4 - भेट्‌नु)

मीइ लाःद पेःजे [mii ᶫlad ᶫpedze] आँखाको भाषा sing of eye (Sem. Domain: 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति)

मुःन-मुःन पेःजे [ᶫmunᶫmun ᶫpedze] v बडबडाउनु to babble

याःपेःजे [ᶫjaᶫpedze] v राम्रो गर्नु to do good (Sem. Domain: 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु)

रोःपेःजे [ᶫroᶫpedze] v सहयोग गर्नु, सघाउनु, साथी गर्नु to assist, to help
(Sem. Domain: 3.2.8 - प्रवृत्ति (अभिप्राय); 4.4.4 - संकटमा कसैलाई प्रश्‍नोत्तर गर्नु; 4.4.3 - संकटलाई सामना गर्नु; 4.4.5 - मौका; 3.4.1.5 - निश्‍चित; 7.3.4.6 - समर्थन)

सेम पेःजे [sem ᶫpedze] v चाहनु, मन लगाउनु to want
(Sem. Domain: 3.3.1.4 - अभिप्राय; 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु; 3.2.2.7 - सिक्‍न चाहनु; 3.4.1.1.3 - सिफारिस गर्नु)