Search results for "माङ्‍ज्‍युङ"

माङ्‍ज्‍युङ [maŋ‍dzʲuŋ] n पानी चरेको (आलु, पिँडालु, इस्कुस इत्यादि) rotten