Search results for "साङ्‍बु"

खाम्‍साङ्‍बु [kʰam‍saŋ‍bu] adj निर्दोष, असल innocent, good (Sem. Domain: 8.3.7.3 - पूर्ण)

ताःङ्‍गासाङ्‍बु [ᶫtaŋ‍gasaŋ‍bu] adj शुद्ध pure (Sem. Domain: 9.4.4.1 - निश्‍चय, पक्‍का)

ताःङ्‍‌साङ्‍बु [ᶫtaŋ‍‌saŋ‍bu] adj उज्यालो bright
(Sem. Domain: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा)

साङ्‍बु [saŋ‍bu] adj 1पारदर्शी transparent
(Sem. Domain: 2.3.1.6 - पारदर्शी)
2उज्यालो, सङ्लो, सफा, छर्लङ्ग clear (Sem. Domain: 8.3.3.1.2 - उज्‍यालो; 5.6.1 - सफा, फोहोर; 4.9 - धर्म; 1.3.2.5 - शान्त, उछ्रिङ्खल; 8.3.3.3 - वर्ण वा रङ्ग)

सेम्‍साङ्‍बु [sem‍saŋ‍bu] adj उज्यालो मन bright mind (Sem. Domain: 3.2.2.6 - महशुस गर्नु)