Search results for "निष्‍पक्ष"

खाम्‍‍साङ [kʰam‍‍saŋ] adj कुशल, सन्च, आनन्द happiness, health, joy (Sem. Domain: 4.7.9.1 - निष्‍पक्ष; 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु; 8.3.3.4 - चम्‍किलो)