Search results for "बदली, प्रतिस्‍थापन"

तेःचे [ᶫtetse] v बस्‍नु to sit
(Sem. Domain: 2.5.1.1 - बिमारबाट निको हुनु; 2.6.6.7 - अधिकार प्राप्‍त गर्नु; 5.2.1 - खाना तयारी; 8.3.2 - बुनोट, रचना; 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु; 2.4.5 - विश्राम; 8.3.1.6.3 - खुकुलो; 7.2.4.1.2 - रेलको लिक; 4.2.9 - बिदाको दिन, छुट्टीको दिन; 4.2.1.4 - भेट्‌नु; 7.2.4.5 - नयाँ घरमा सर्नु; 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु; 2.5.6.1 - पीडा; 8.4.7.3 - मध्यान्तर; 4.4.3.7 - बाँचिरहनु, जीवित रहनु; 7.2.7.2 - रहनु, पछि छोडिनु; 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु; 7.1.7.1 - विश्राम गरेको चाल; 3.4.1.2.2 - शान्‍त; 7.1.2 - बस्‍नु; 4.8.4.8 - शान्‍ति बनाउनु; 2.3.2.2 - आवाज; 7.5.6 - बदली, प्रतिस्‍थापन; 2.4.4 - थाकेको; 3.3.2.1 - सहमति दिनु; 2.2.6 - पसिना; 7.2.7.3 - पर्खनु; 5.6.2 - नुहाउनु; 4.2.9.1 - खाली समय; 2.2.7 - पिसाब फेर्नु, पिसाब; 6.5.2.5 - झ्‍याल; 5.9 - बस्‍नु, रहनु; 2.6.6.4 - शोक गर्नु; 3.5.1.1.5 - चूपचाप रहनु; 2.4 - शरीरको स्‍थिति; 2.5.5 - रोगको कारण)