Search results for "जन्‍माउन मद्दत गर्नु"

थुङ्‍जे [tʰuŋ‍dze] v 1पिउनु to drink, to smoke cigarette
(Sem. Domain: 2.6.3.5 - जन्‍माउन मद्दत गर्नु; 5.2.4 - सुर्ती)
2तान्‍नु (चुरोट) to smoke (cigarette)