Dictionary Syuba - Nepali


चा [tsa] n 1घाँस grass (Sem. Domain: 6.2.1.5 - घाँस उमार्नु; 6.2.4.1 - घाँस काट्‌नु; 6.2.2.1 - खेत सफा गर्नु; 6.2.4 - खेतको रेखदेख गर्नु; 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा) 2नसा vein (Sem. Domain: 2.6.6 - मर्नु; 2.1.1.2 - कान; 2.3 - ज्ञान, चेतना; 2.5.6.2 - ज्‍वरो) 3खिया rust
चा खोङ्‍क्‍योक [tsa kʰoŋ‍kʲok] n प्यारालाइसिस paralysis (Sem. Domain: 2.5.4 - असामर्थ्‍य)
चाइदी [tsaidi] adv तल्‍लो downward
चाइनापुर [tsainapur] n चैनपुर Chainpur (name of a place) (Sem. Domain: 9.7.2.2 - प्रान्‍तहरूको नामहरू)
चाउकी [tsaᵘki] n चौकी police post (Sem. Domain: 6.5.1 - भवन)
चाङ्‍जे [tsaŋ‍dze] v चोखो पार्नु to clean (Sem. Domain: 4.9.5.6 - धार्मिक शुद्धिकरण)
चाङ्‍दे [tsaŋ‍de] adj चोखी, चोखे clean person (Sem. Domain: 1.1.1 - सूर्य)
चाङ्‍बु [tsaŋ‍bu] n समुन्द्र, नदी, कोसी sea, river (Sem. Domain: 1.3.1.1 - महासागर, ताल; 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू; 4.8.3.6.2 - जलसेना; 6.6.7.4 - समुद्रमा काम गर्नु)
चाङ्‍बु तीःन [tsaŋ‍bu ᶫtin] n सप्तकोशी Saptakoshi river (Sem. Domain: 9.7.2.9 - नदीहरूको नामहरू)
चाङ्‍मा [tsaŋ‍ma] adj चोखो, शुद्ध, पवित्र sacred, pure (Sem. Domain: 2.5.7 - रोग उपचार; 5.6.1 - सफा, फोहोर; 4.9.5.1 - भक्तिपूर्ण, भक्ति; 1.3.6 - पानीको गुण; 2.1.1.3 - नाक; 2.6.2.1 - कुमारीत्‍व; 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख; 3.5.1.3 - सत्य)
चाङ्‍मा चाङ्‍सुङ [tsaŋ‍ma tsaŋ‍suŋ] adj चोखो निधो pure, holy
चाङ्‍सीङ [tsaŋ‍siŋ] adj सफा clean, neat (Sem. Domain: 2.5.7 - रोग उपचार)
चाःजाङ [ᶫtsadzaŋ] n बक्स, सन्दुस box, coffer (Sem. Domain: 6.2.6.4 - खेती भण्डार गर्नु)
चाजे [tsadze] v 1खेल्नु to play (Sem. Domain: 6.2.4.5 - तिरष्कृत वनस्‍पतिहरू; 4.8.3.1 - हराउनु; 4.2.6.4 - जुवा; 4.2.6.2.1 - भकुण्‍डोखेल; 4.2.6 - मनोरन्‍जन, आमोद-प्रमोद; 4.2.6.1 - खेल; 4.8.3 - लडाइँ; 4.2.7 - खेल्‍नु, ठट्टा; 4.2.6.1.1 - तास खेल; 2.6.4.2.1 - बालक पालन-पोषण; 1.6.4 - पशुको क्रियाकलापहरू) 2चाल्नु to filter
चादुक [tsaduk] n किरिया गर्दा किरिया घर भित्र झुन्ड्याउने ध्वजा पातक Buddhist ritual object
चाःमा [ᶫtsama] n हाँडी flat-bottomed earthen pot for frying maize, etc. (Sem. Domain: 6.6.2.4 - माटोको काम गर्नु)
चामाखा [tsamakʰa] n टोटला राख्ने विधि custom of putting flower, coin, flour, ghee on top of a pillar, door etc.
चाम्‍बा [tsam‍ba] n पिठो flour (Sem. Domain: 5.2.3.3 - पकाउने कुराका अंशहरू; 4.8.3.7 - हतियार, हान्‍नु; 2.4.2 - कमजोर; 5.2.3.3.1 - चिनी; 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख; 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु; 5.6 - सफा गर्नु)
चायालो [tsajalo] n अङ्गेरी type of tree (Sem. Domain: 1.5.1 - रूख; 6.2.5.4 - विरुवा उत्‍पादन गर्नु)
चार [tsar] n जग foundation (Sem. Domain: 6.5.2.6 - जग)
चार्ङे [tsarŋe] n जरा root (Sem. Domain: 6.2.1.2 - जरा (जमिनमुनि लगाइने तरकारीहरू) उमार्नु; 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू; 2.1.1 - शिर)
चार्च्यु [tsartsʲu] v चियाउनु to spy (Sem. Domain: 2.3.1.1 - हेर्नु)
चार्च्‍यु [tsartsʲu] n निगरानी गर्नु to do surveillance (Sem. Domain: 3.2.5.1.1 - भरोसा; 3.5.1.5 - सोध्‍नु)
चार्पुके [tsarpuke] n खस्रो बोली coarse bid (Sem. Domain: 4.3.1.2.1 - स्‍तरदेखि मुनि)
चाला [tsala] adj तल, मुनि below, beneath