Dictionary Syuba - Nepali


जा / जाकोःर्मु [ᶫdza / ᶫdzaᶫkormu] n इन्द्रेणी type of herbs (Sem. Domain: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू; 1.3.2.5 - शान्त, उछ्रिङ्खल; 1.1.3.3 - पानी)
जाँउले [ᶫdzãule] n जुम्ल्याहा twin (Sem. Domain: 8.1.1.5 - संख्यात्मक गणना)
जाङ्‍बु [ᶫdzaŋ‍bu] adj लागु applicable (Sem. Domain: 8.3.2.3 - तिखो, धारिलो)
जाँज [ᶫdzãdz] n परीक्षा exam (Sem. Domain: 3.6.7 - परीक्षा)
जाजे [ᶫdzadze] v 1चढ्नु to climb to ascend (Sem. Domain: 2.3.1.1 - हेर्नु) 2चुहिनु to leak (Sem. Domain: 6.3.1.6 - बिरालो; 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु)
जान्‍तारे [ᶫdzan‍tare] n जन्तरे sixth among brothers (Sem. Domain: 4.1.9.1.9 - जन्‍म क्रम)
जाब्राङ [ᶫdzabraŋ] n जोई पोइ husband and wife, married couple (Sem. Domain: 4.1.9.2.1 - श्रीमान, श्रीमती; 8.1.1.1.2 - दुई; 2.6.1.2 - विहे)
जाम्‍बुलीङ [ᶫdzam‍buliŋ] n 1संसार world (Sem. Domain: 2.6.6.8 - मृत्‍यु पछिको जीवन) 2पृथ्वी earth (Sem. Domain: 4.9.6 - स्‍वर्ग, नरक; 1.1.1.3 - ग्रह) 3ब्रह्माण्ड universe (Sem. Domain: 1.2.1 - जमिन)
जारा [ᶫdzara] n खाजा snack, brekfast (Sem. Domain: 5.2.2.2 - भोजन; 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु; 8.4.5.2 - अगाडि)
जारायो [ᶫdzarajo] n जरायो deer (Sem. Domain: 9.7.3.1 - जनावरहरूको नामहरू)
जारी [ᶫdzari] n जारी effective, released
जारीपाना [ᶫdzaripana] n जरिबाना fine (Sem. Domain: 4.7.7.2 - जरिमाना)
जार्केट [ᶫdzarkeʈ] n ज्याकेट jacket (Sem. Domain: 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु)
जार्सी [ᶫdzarsi] n जर्सी hybrid cow (Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु)
जाली [ᶫdzali] n जाली net (Sem. Domain: 6.3 - पशु पालन)
जीगुरे [ᶫdzigure] adj डर छेरुवा, काथर cowardly (Sem. Domain: 3.4.2.2.2 - आत्तिएको)
जीगेरे [ᶫdzigere] adv मतुवा habitual drinker of alcohol (Sem. Domain: 4.4.4.8 - जोखिम; 3.4.2.4 - डराउनु)
जीग्‍याप [ᶫdzig‍jap] adj काथर cowardly
जीँङ्‍गाटी [ᶫdziŋ‍gaʈi] n टायल tile (Sem. Domain: 6.6.2.4 - माटोको काम गर्नु; 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू)
जीँङ्‍थाक [ᶫdziŋ‍tʰak] n पासो trap (Sem. Domain: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू; 6.4 - सिकार खेल्‍नु र माछा मार्नु)
जीङ्‍बा [ᶫdziŋ‍ba] n घाँटी neck (Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु; 2.1.7 - मासु; 2.6.6.1 - मार्नु; 1.6.2 - पशुको भागहरू)
जीजे [ᶫdzidze] v 1मात to intoxication (like wine,alcochol, sprit, hemp etc) (Sem. Domain: 3.2.1.4 - मूर्ख; 3.5.1.5.1 - उत्तर; 5.2.3.7.2 - रक्‍स्‍याहा) 2डराउनु to fear (Sem. Domain: 3.2.5.3 - शङ्का; 3.5.1.6 - बिबाद गर्नु)
जीजेराःरा [ᶫdzidzeᶫrara] adv डरलाग्दो horrible, terrific, awful (Sem. Domain: 4.4.3.2 - कातरता)
जीप्‍चे [ᶫdzip‍tse] v चुस्‍नु to suck (Sem. Domain: 5.2.2 - खानु; 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख; 1.6.4 - पशुको क्रियाकलापहरू)
जीबा [ᶫdziba] n डर fear (Sem. Domain: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु; 4.4.4.8 - जोखिम; 3.4.2.4 - डराउनु; 4.4.3.2 - कातरता; 3.2.5.3 - शङ्का; 6.1.2.4 - कमजोर हिसाबले काम गर्नु; 7.2.4.7 - बाटो हराउनु)