Dictionary Syuba - Nepali


ठाः [ᶫʈʰa] n रगत blood (Sem. Domain: 6.3.7 - पशु उत्‍पादन; 6.3.1.2 - भेडा; 2.3 - ज्ञान, चेतना; 5.2.3.2.1 - मासु; 2.2.5 - रगत बग्‍नु, रगत)
ठागो [ʈʰago] n चील eagle (Sem. Domain: 1.6.1 - पशुहरूको प्रकारहरू; 1.6.1.2 - चरा)
ठासुङ / ठासोङ [ʈʰasuŋ / ʈʰasoŋ] adv ठुस्स angry or disconented look (Sem. Domain: 3.4.2.3 - रीस)
ठास्‍योल माःस्‍योल [ʈʰasʲol ᶫmasʲol] adv रगताम्मे bloody (Sem. Domain: 6.8.9.5 - घुस)
ठी [ʈʰi] n लामाको मन्त्रद्वारा शुद्ध गरिएको जल वा पानी blessing water (take to lamas give water)
ठीङे [ʈiŋe] adj ठिङ्रिङ्गा
ठीबा [ʈʰiba] n पित्त gall (Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु; 5.2.3.2.1 - मासु)
ठीम [ʈʰim] n नियम, कानुन rule, law , law , law (Sem. Domain: 8.4.6.5.6 - पुरानो ढाँचा; 4.6.4 - नियम)
ठीवा [ʈʰiwa] 1n विचार idea (Sem. Domain: 9.4.4.6.1 - मान्नु; 3.3.1.6 - संकल्‍प; 4.3.6.4 - गल्‍ती गर्नु) 2सोच thinking, thought (Sem. Domain: 2.5.6.5 - अक्‍क न वक्‍क भएको) 3अनुमान guess (Sem. Domain: 3.4.1.4.1 - उत्तेजित; 3.2.2.4 - अनुमान गर्नु)
ठीवा साल्‍जे [ʈʰiwa sal‍dze] v सोच्नु to think (Sem. Domain: 3.2.5.8 - तपाईको मन बदल्‍नु)
ठु [ʈʰu] n कुइनो देखि औँलाको टुप्पो सम्मको भाग armslength measure (Sem. Domain: 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र)
ठु काःङ [ʈʰu ᶫkaŋ] n आधा मिटर (एक हात) half meter
ठु ताःप्केन्‍दी [ʈʰu ᶫtapken‍di] n फित्ता वा हातले नाप्ने tape (Sem. Domain: 8.3.1.2 - रेखा)
ठुक्‍पा [ʈʰuk‍pa] झगडा, विरोध, विवाद quarrel (Sem. Domain: 3.5.1.3.3 - वादविवाद गर्नु; 4.8.1 - बिरोध; 3.2.5.4.2 - बिरोध गर्नु; 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु; 4.7.4 - कानूनको अदालत; 6.9.2 - परिश्रम; 4.8.4.8.1 - झगडा रोक्‍नु; 4.8.3 - लडाइँ; 3.4.2.2 - खेद प्रकट; 3.5.1.6.2 - झगडा; 3.5.1.4 - अरूहरूसित बोल्‍नु; 4.8 - झगडा, विरोध)
ठुक्‍पा क्‍याःप्‍चे [ʈʰuk‍pa ᶫkʲap‍tse] v झगडा गर्नु to fite (Sem. Domain: 4.8.3.5 - लडाइँको कैदी)
ठुक्‍पा लाङ्‍जे [ʈʰuk‍pa laŋ‍dze] v झगडा उठाउनु to wake quarrel (Sem. Domain: 3.2.5.4.2 - बिरोध गर्नु)
ठुक्‍पा स्‍योर्चे [ʈʰuk‍pa sʲortse] v झगडा गर्नु to quarrel (Sem. Domain: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व)
ठुक्‍पा-सीःङ्‍दा [ʈʰuk‍pa-ᶫsiŋ‍da] n झैँ-झगडा quarrel (Sem. Domain: 2.3.2.4 - चर्को; 4.8.2.1 - असल कुराको लागी लड्‌नु; 4.2.1.8.2 - संस्‍था छोड्‌नु)
ठुङ्‍जे [ʈʰuŋ‍dze] 1v उत्पति हुनु to be incarnated (Sem. Domain: 4.4.2.3 - दुर्घटना) 2n अवतार incarnation
ठुङ्‍सा [ʈʰuŋ‍sa] n जन्म स्थान birthplace (Sem. Domain: 6.5.1 - भवन)
ठुजे [ʈʰudze] v 1नुहाउनु to bathe (Sem. Domain: 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख; 5.6.2 - नुहाउनु) 2धुनु to wash (Sem. Domain: 2.5.7 - रोग उपचार; 2.1.1.2 - कान; 2.6.3 - जन्‍म; 5.3.7 - लुगा लगाउनु; 6.1.2.2 - प्रयोग; 5.4.3.3 - केश रङ्गाउनु; 1.3.2.4 - छाल; 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख; 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख; 4.9.5.6 - धार्मिक शुद्धिकरण; 5.6 - सफा गर्नु; 5.4.4 - दाँतलाई ध्‍यान राख्‍नु; 5.6.4 - लुगा धुनु; 1.3.3 - भिजेको; 5.4.3.1 - केश कोर्नु)
ठुम [ʈʰum] n भाद्र fifth month in the Hindu calendar (August-September)
ठुसा [ʈʰusa] n नुहाउने ठाउँ, धुने ठाउँ tap, bathroom (Sem. Domain: 6.5.2.7 - कोठा; 6.5.1 - भवन; 5.6.2 - नुहाउनु)
ठे [ʈʰe] n कोदो millet (Sem. Domain: 6.2.5.1 - अगौटे (पहिलो) फलहरू; 5.2.3.1.1 - बियाँबाट खाना; 6.2.1.5 - घाँस उमार्नु; 5.2.3.7 - मादक पर्दाथहरू; 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु; 6.2.6.2 - अन्‍न घट्ट; 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु)
ठे सोमाक [ʈʰe somak] n कोदोको नल straw of millet (Sem. Domain: 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण)

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >