Dictionary Syuba - Nepali


थुम तुम्‍जे [tʰum tum‍dze] v पोको पार्नु to make pack
थुल [tʰul] adj ओरालो downward slope, downhill (Sem. Domain: 8.3.1.4.2 - झुकाउ, भिरालो; 7.2.2.5 - तल सर्नु; 8.5.2.5 - तल)
थुसुसु [tʰususu] adv भुसुसुसु word for blowing the smoke
थे [tʰe] n पुलिस, सिपाही, प्रहरी police (Sem. Domain: 6.9.1 - व्‍यवस्‍था; 4.7.7.3 - कैद हाल्‍नु; 4.6.6.1 - प्रहरी, सुरक्षा कर्मी; 4.6.1.2 - सरकारी कार्यालयको; 6.6 - पेशाहरू; 6.5.1 - भवन)
थेका [tʰeka] adj भर भर्दो, साँचो सत्य, इमानदार, सोझो, सिधा, ज्ञानी honest, gentle, innocent (Sem. Domain: 3.4.1.2.1 - आराम; 2.3.1.5 - देख्‍न सकिने; 6.4.3 - चराहरूको सिकार खेल्‍ने; 3.5.1.3.5 - वास्‍तविक; 7.1.7.1 - विश्राम गरेको चाल; 4.3.5.3 - विश्‍वासनीय; 3.5.1.1.7 - राम्रो बोल्‍नु)
थेकाइदी [tʰekaidi] adj भर पर्दो dependable (Sem. Domain: 4.3.5.3 - विश्‍वासनीय)
थेक्‍पा [tʰek‍pa] n रीतिथिति, रीतिरिवाज rituals, tradition (Sem. Domain: 4.3.9.1 - रिवाज)
थेङ्‍जे [tʰeŋ‍dze] v निस्किनु to emerge (Sem. Domain: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु; 7.2.4.2.3 - डुबुल्‍की मार्नु, डुबुल्‍की; 3.2.5.4.1 - असहमत; 1.2.3.3 - ग्‍याँस; 6.1.2.3.2 - कडा काम गर्नु; 2.5.2.3 - पेटको रोग; 3.6.2 - विद्यालय; 2.5.6.2 - ज्‍वरो; 1.2.2.4 - खनिज-पर्दाथ; 2.2.4 - सिँगान; 1.3.2.1 - बग्‍नु; 2.5.6.1 - पीडा; 2.5.1 - बिरामी; 2.2.5 - रगत बग्‍नु, रगत; 8.3.7.8.1 - खिया; 8.5.2.2 - पछाडि सर्नु; 1.2.1.5 - भूमिगत; 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु; 2.2.6 - पसिना; 8.3.7.8.2 - खोट, दाग; 2.2.7 - पिसाब फेर्नु, पिसाब)
थेचे [tʰetse] v चाहनु to wish, to want (Sem. Domain: 3.3.2.4 - इच्‍छुक)
थेजुप [tʰedzup] n होसियार beware
थेन्‍जे [tʰen‍dze] v तान्‍नु, तन्काउनु to pull, to stretch (Sem. Domain: 8.3.2.3.1 - औल्याँएको; 7.3.1 - बोक्‍नु; 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु; 7.8.4 - फाट्‌नु, उधार्नु)
थेपु [tʰepu] adj इमानदार honest (Sem. Domain: 3.5.1.3.1 - सत्‍य बोल्‍नु)
थेप्‍चे [tʰep‍tse] v बाल्नु to burn, to light (Sem. Domain: 5.5.1 - आगो बाल्‍नु वा सल्‍काउनु; 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा; 6.7.9 - यन्‍त्र; 1.1.1.3 - ग्रह)
थेबु [tʰebu] n औँला finger (Sem. Domain: 2.1.3.2 - खुट्टा; 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख; 2.1.3.3 - औंला, खुट्टाको बुढी औंला; 2.1.3.1 - पाखुरा; 6.8.7 - हिसाब गर्नु; 1.6.2 - पशुको भागहरू)
थेबु लाङ्‍जे [tʰebu laŋ‍dze] v खबरदार गर्नु to dare (Sem. Domain: 4.7.5.3 - दोष लगाउनु, सामना गर्नु)
थेबुङा [tʰebuŋa] n पाँच औले (जडिबुटी) type of herbs (Sem. Domain: 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा)
थेल्‍जे [tʰel‍dze] v लिप्नु to smudge smooth mud over walls and floor (Sem. Domain: 6.5.2 - भवनका भागहरू; 5.6.1 - सफा, फोहोर; 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण; 5.6.6 - पुछ्‌नु, मेटाउनु; 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु)
थो [tʰo] clf माथि up (Sem. Domain: 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू; 6.5.2.4 - ढोका)
थोइदी [tʰoidi] adv माथिल्‍लो upper
थोक [tʰok] n बाजरा, चट्याङ lightning (Sem. Domain: 1.1.3.6 - चट्याङ्, गड्‌यङगुडुङ्‌; 1.1.3.1 - बतास; 1.7 - प्रकृति, वातावरण)
थोक बु [tʰok ᶫbu] n खजुरा centipede (Sem. Domain: 1.6.1.9 - साना जनावरहरू)
थोङ [tʰoŋ] n हलो plough (Sem. Domain: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू; 7.8.5 - प्वाल बनाउने, खोल्ने; 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु; 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार)
थोङ्‍जे [tʰoŋ‍dze] v देख्नु to see (Sem. Domain: 6.6.5 - कला; 3.3.1.6 - संकल्‍प; 2.3.1.4 - देखाउनु, देखोस्; 4.4.4 - संकटमा कसैलाई प्रश्‍नोत्तर गर्नु; 7.2.4.5 - नयाँ घरमा सर्नु; 5.7.2 - सपना; 2.3.1.5.1 - देखा पर्नु; 2.5.6.5 - अक्‍क न वक्‍क भएको; 3.5.8.4 - देखाउनु, जनाउनु; 7.2.5.3 - बाटो देखाउनु; 1.1.1.3 - ग्रह; 2.3.1 - देख्‍नु; 8.5.1.2 - छेउ; 7.6.2 - भेट्टाउनु; 7.3.4.1 - छुनु; 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु; 2.5.6.4 - विवेक गुमाउनु; 8.3.7.8.2 - खोट, दाग; 3.2.2.6 - महशुस गर्नु)
थोङ्‍बाइ [tʰoŋ‍bai] adj देखावटी, बनावटी showy, gaudy, artificial, unreal
थोङ्‍सुना [tʰoŋ‍suna] adv देख्दा seeing (Sem. Domain: 8.4.6.5.3 - नयाँ)